Jaworzniacy
Organizacja Młodzieżowa - Jaworzniacy

W latach 1944 - 1956 powstało w Polsce, samorzutnie, kilkaset organizacji młodzieżowych, tak konspiracyjnych drużyn harcerskim, jak i grup młodzieży ze szkół podstawowych i średnich, którym celem była walka o wolną Polskę. Ich członkowie zajmowali się kolportowaniem materiałów antykomunistycznych, przechowywali broń, starali się uświadamiać rówieśników o istocie PRL. Większość tych organizacji została rozbita przez UB, ich członkowie skazani na wieloletnie więzienia. Wielu z nich znalazło się w obozie w Jaworznie (filia Auschwitz), gdzie komuniści założyli Progresywne Więzienie dla Młodocianych Przestępców, z których znacząca większość to skazani za udział w podziemiu niepodległościowym młodzi ludzie w wieku 15 - 20 lat.

    Organizacje