object(page)#44 (10) {
 ["name"]=>
 string(13) "wiedza_ogolna"
 ["sqlName"]=>
 string(13) "wiedza_ogolna"
 ["displayName"]=>
 string(13) "wiedza_ogolna"
 ["fields"]=>
 array(4) {
  ["id_wpisu"]=>
  object(fieldInt)#45 (8) {
   ["name"]=>
   string(8) "id_wpisu"
   ["displayName"]=>
   string(2) "Id"
   ["type"]=>
   string(3) "Int"
   ["value"]=>
   string(1) "1"
   ["isChanged"]=>
   bool(false)
   ["params"]=>
   array(12) {
    ["visible"]=>
    bool(true)
    ["editable"]=>
    bool(false)
    ["toList"]=>
    bool(true)
    ["toRichEditor"]=>
    bool(true)
    ["autoUpdate"]=>
    bool(false)
    ["defaultValue"]=>
    NULL
    ["comboElements"]=>
    NULL
    ["connectedPage"]=>
    NULL
    ["connectedValueField"]=>
    NULL
    ["connectedTableId"]=>
    NULL
    ["connectedTable"]=>
    NULL
    ["connectedTableValue"]=>
    NULL
   }
   ["parent"]=>
   *RECURSION*
   ["sqlType"]=>
   NULL
  }
  ["tresc"]=>
  object(fieldTextArea)#46 (8) {
   ["name"]=>
   string(5) "tresc"
   ["displayName"]=>
   string(7) "Treść"
   ["type"]=>
   string(4) "Text"
   ["value"]=>
   string(4519) "

„My nie staniemy do rzekomej
współpracy nad “odbudową państwa polskiego”
przy boku fałszywego, samozwańczego rządu
popieranego przez bolszewię i krajową hołotę pepeerowską. My nigdy nie pójdziemy
do nich po ocenę naszych zasług
jakie położyliśmy dla Ojczyzny.
Z takimi bydlakami jest jedna,
jedyna rozmowa,deszcz ołowiu na
ich czerwone łby.“

kpt. Henryka Flame ps. „Bartek”

 

OSTATNI ŚWIADKOWIE

Łatwo jest mówić o Polsce
Trudniej dla Niej pracować
Jeszcze trudniej umierać
A najtrudniej cierpieć

(napis na ścianie Pawiaka)

 

Po wkroczeniu Niemców do Rzeczpospolitej w 1939 roku, wielu Polaków i nie tylko chwyciło ochoczo za broń, by stawić opór agresorowi. Nikt nie przypuszczał,że sprawa tak się skomplikuje i po 14 września armie sojuszników dalej pozostaną w koszarach mimo wypowiedzenia wojny III Rzeszy. Sytuacja uległa dramatycznemu pogorszeniu 17 września, gdy na Kresy Rzeczypospolitej wdarła się Armia Czerwona.

Ze szkolnych lekcji historii wiemy jak wyglądała wojna obronna w 1939 roku. Jednak mało kto z nas wie ze szkoły co działo się z polskim wojskiem po październiku 1939 na naszych wschodnich rubieżach. Historia tak się potoczyła, że drążenie tego tematu groziło „białymi niedźwiedziami” lub wieloletnim więzieniem, a niekiedy śmiercią. Nasi dziadkowie i część rodziców należą do pokolenia, w którym te tematy były otoczone milczeniem lub niewiedzą. Niestety często do dziś trwa „zmowa” milczenia zarówno w polityce historycznej kraju, a co za tym idzie w szkołach oraz niestety w rodzinach.
Najczęściej bohaterowie już nie żyją i nie przekazali swoich opowieści kolejnym pokoleniom. Dużo wiemy o oporze wobec okupanta hitlerowskiego w latach 1939-45. Wiemy jaki najczęściej los spotykał patriotów, ale i ludność niezaangażowaną czynnie w ruch oporu. Wiemy jakie były struktury Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej i Szarych Szeregów. Wiemy jakilos spotkał partyzantów i powstańców. Wiemy jak potoczyły się losy polskich rodzin. Pozostaje jeszcze jeden okres naszej historii. Chyba do dnia dzisiejszego najmniej przebadany i znany. To czas drugiej konspiracji czyli lat 1944 -1956. Opór wobec ustaleń pojałtańskich był w tych latach w środowisku patryjotycznym bardzo silny. Ale wymiar ówczesnej „sprawiedliwości” i aparatu władzy komunistycznej wyciągną ręce również po tych, którzy zewnętrznie poddali się okupantowi, którzy odbudowywali naszą Ojczyznę po 5 latach wojny.
Mój nauczyciel historii w liceum zwrócił nam uwagę na wspólny los żołnierzy pozostałych w obozach sowieckich, a później zamordowanych w Charkowie, Miednoje i Katyniu oraz ich rodzin bezpardonowo eksterminowanych przez hitlerowców. Posumował to dwoma wyrazami Katyń i Palmiry. Jestem mu za to wdzięczny. To on rozbudził we mnie zamiłowanie do historii naszej ojczyzny. Do śledzenia, własnych poszukiwań prawdziwej historii. Ogromną rolę spełniło i spełnia tu harcerstwo, które jest uzupełnieniem wychowania wyniesionego z domu rodzinnego.
W pozycji którą, drogi przyjacielu, trzymasz w ręku został nakreślony krótki rys historyczny organizacji stawiających czynny opór obu agresorom z 1939 roku oraz tych, którzy walczyli aż do 1956 roku stawiając opór sowietyzacji Polski. Zadaniem niniejszej pozycji jest pomoc w przygotowaniusię doprzeprowadzeniarozmówztymi,którzyjeszczemogąpodzielić się swoimi doświadczeniami z tamtych czasów.
Przygotowy wanie dokumentów w programie „Ostatni Świadkowie” organizowanym przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej wraz z Fundacją Banku BZ WBK jest jedną z ostatnich, jeśli nie ostatnią okazją do spotkania z zapomnianymi bohaterami, którzy stawiali czynny opór „władzy ludowej”.

Hm.Bartek Godzisz
Szef programu “Ostatni świadkowie”

" ["isChanged"]=> bool(false) ["params"]=> array(12) { ["visible"]=> bool(true) ["editable"]=> bool(true) ["toList"]=> bool(true) ["toRichEditor"]=> bool(true) ["autoUpdate"]=> bool(false) ["defaultValue"]=> NULL ["comboElements"]=> NULL ["connectedPage"]=> NULL ["connectedValueField"]=> NULL ["connectedTableId"]=> NULL ["connectedTable"]=> NULL ["connectedTableValue"]=> NULL } ["parent"]=> *RECURSION* ["sqlType"]=> NULL } ["zdjecie_1"]=> object(fieldImage)#47 (8) { ["name"]=> string(9) "zdjecie_1" ["displayName"]=> string(6) "Zdj. 1" ["type"]=> string(5) "Image" ["value"]=> string(10) "img248.jpg" ["isChanged"]=> bool(false) ["params"]=> array(12) { ["visible"]=> bool(true) ["editable"]=> bool(true) ["toList"]=> bool(true) ["toRichEditor"]=> bool(true) ["autoUpdate"]=> bool(false) ["defaultValue"]=> NULL ["comboElements"]=> NULL ["connectedPage"]=> NULL ["connectedValueField"]=> NULL ["connectedTableId"]=> NULL ["connectedTable"]=> NULL ["connectedTableValue"]=> NULL } ["parent"]=> *RECURSION* ["sqlType"]=> NULL } ["zdjecie_2"]=> object(fieldImage)#48 (8) { ["name"]=> string(9) "zdjecie_2" ["displayName"]=> string(6) "Zdj. 2" ["type"]=> string(5) "Image" ["value"]=> string(0) "" ["isChanged"]=> bool(false) ["params"]=> array(12) { ["visible"]=> bool(true) ["editable"]=> bool(true) ["toList"]=> bool(true) ["toRichEditor"]=> bool(true) ["autoUpdate"]=> bool(false) ["defaultValue"]=> NULL ["comboElements"]=> NULL ["connectedPage"]=> NULL ["connectedValueField"]=> NULL ["connectedTableId"]=> NULL ["connectedTable"]=> NULL ["connectedTableValue"]=> NULL } ["parent"]=> *RECURSION* ["sqlType"]=> NULL } } ["key"]=> string(8) "id_wpisu" ["uploadDirectory"]=> string(21) "upload/wiedza_ogolna/" ["uploadUrl"]=> NULL ["params"]=> array(8) { ["perPage"]=> int(30) ["orderDirection"]=> string(4) "DESC" ["orderField"]=> string(8) "id_wpisu" ["editable"]=> bool(true) ["deletable"]=> bool(false) ["addable"]=> bool(true) ["showContentTable"]=> bool(true) ["toGlobals"]=> bool(true) } ["filesToMove"]=> NULL ["query_result"]=> NULL }

„My nie staniemy do rzekomej
współpracy nad “odbudową państwa polskiego”
przy boku fałszywego, samozwańczego rządu
popieranego przez bolszewię i krajową hołotę pepeerowską. My nigdy nie pójdziemy
do nich po ocenę naszych zasług
jakie położyliśmy dla Ojczyzny.
Z takimi bydlakami jest jedna,
jedyna rozmowa,deszcz ołowiu na
ich czerwone łby.“

kpt. Henryka Flame ps. „Bartek”

 

OSTATNI ŚWIADKOWIE

Łatwo jest mówić o Polsce
Trudniej dla Niej pracować
Jeszcze trudniej umierać
A najtrudniej cierpieć

(napis na ścianie Pawiaka)

 

Po wkroczeniu Niemców do Rzeczpospolitej w 1939 roku, wielu Polaków i nie tylko chwyciło ochoczo za broń, by stawić opór agresorowi. Nikt nie przypuszczał,że sprawa tak się skomplikuje i po 14 września armie sojuszników dalej pozostaną w koszarach mimo wypowiedzenia wojny III Rzeszy. Sytuacja uległa dramatycznemu pogorszeniu 17 września, gdy na Kresy Rzeczypospolitej wdarła się Armia Czerwona.

Ze szkolnych lekcji historii wiemy jak wyglądała wojna obronna w 1939 roku. Jednak mało kto z nas wie ze szkoły co działo się z polskim wojskiem po październiku 1939 na naszych wschodnich rubieżach. Historia tak się potoczyła, że drążenie tego tematu groziło „białymi niedźwiedziami” lub wieloletnim więzieniem, a niekiedy śmiercią. Nasi dziadkowie i część rodziców należą do pokolenia, w którym te tematy były otoczone milczeniem lub niewiedzą. Niestety często do dziś trwa „zmowa” milczenia zarówno w polityce historycznej kraju, a co za tym idzie w szkołach oraz niestety w rodzinach.
Najczęściej bohaterowie już nie żyją i nie przekazali swoich opowieści kolejnym pokoleniom. Dużo wiemy o oporze wobec okupanta hitlerowskiego w latach 1939-45. Wiemy jaki najczęściej los spotykał patriotów, ale i ludność niezaangażowaną czynnie w ruch oporu. Wiemy jakie były struktury Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej i Szarych Szeregów. Wiemy jakilos spotkał partyzantów i powstańców. Wiemy jak potoczyły się losy polskich rodzin. Pozostaje jeszcze jeden okres naszej historii. Chyba do dnia dzisiejszego najmniej przebadany i znany. To czas drugiej konspiracji czyli lat 1944 -1956. Opór wobec ustaleń pojałtańskich był w tych latach w środowisku patryjotycznym bardzo silny. Ale wymiar ówczesnej „sprawiedliwości” i aparatu władzy komunistycznej wyciągną ręce również po tych, którzy zewnętrznie poddali się okupantowi, którzy odbudowywali naszą Ojczyznę po 5 latach wojny.
Mój nauczyciel historii w liceum zwrócił nam uwagę na wspólny los żołnierzy pozostałych w obozach sowieckich, a później zamordowanych w Charkowie, Miednoje i Katyniu oraz ich rodzin bezpardonowo eksterminowanych przez hitlerowców. Posumował to dwoma wyrazami Katyń i Palmiry. Jestem mu za to wdzięczny. To on rozbudził we mnie zamiłowanie do historii naszej ojczyzny. Do śledzenia, własnych poszukiwań prawdziwej historii. Ogromną rolę spełniło i spełnia tu harcerstwo, które jest uzupełnieniem wychowania wyniesionego z domu rodzinnego.
W pozycji którą, drogi przyjacielu, trzymasz w ręku został nakreślony krótki rys historyczny organizacji stawiających czynny opór obu agresorom z 1939 roku oraz tych, którzy walczyli aż do 1956 roku stawiając opór sowietyzacji Polski. Zadaniem niniejszej pozycji jest pomoc w przygotowaniusię doprzeprowadzeniarozmówztymi,którzyjeszczemogąpodzielić się swoimi doświadczeniami z tamtych czasów.
Przygotowy wanie dokumentów w programie „Ostatni Świadkowie” organizowanym przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej wraz z Fundacją Banku BZ WBK jest jedną z ostatnich, jeśli nie ostatnią okazją do spotkania z zapomnianymi bohaterami, którzy stawiali czynny opór „władzy ludowej”.

Hm.Bartek Godzisz
Szef programu “Ostatni świadkowie”

  Wstęp