ROAK
Ruch Oporu Armii Krajowej

To jedna z wojskowych formacji zbrojnych, które powstały w połowie 1945 r. na bazie struktur Armii Krajowej rozwiązanej w dniu 19.01.1945 r. rozkazem gen. Okulickiego.
Jednym z głównych organizatorów struktur ROAK był Józef Marcinkowski ps. “Łysy”, “Brzeziński” – były dowódca plutonu specjalnego AK w Obwodzie Radzymin i późniejszy komendant Obwodu “Mewa” ROAK (aresztowany w 1950 r. a zamordowany w 1952 r.) Ruch Oporu Armii Krajowej działał głównie na północnym i zachodnim Mazowszu a w szczególności w powiatach: sierpeckim, płońskim, płockim, mławskim, lipnowskim i rypińskim. Ale były też oddziały, które operowały na Lubelszczyźnie, Kielecczyźnie czy okolicach Łodzi.
Celem istnienia ROAK była przede wszystkim obrona byłych żołnierzy AK przez NKWD i aparatem bezpieki. Oddziały RAOK uwalniały aresztowanych żołnierzy podziemia niepodległościowego, likwidowały konfidentów NKWD i UB, a nawet atakowały posterunki MO. Prowadzono też intensywną działalność propagandową, która nasiliła się szczególnie w czerwcu 1946 w przededniu „referendum ludowego” oraz w lutym 1947 r. podczas wyborów do Sejmu.
Jedną z akcji przeprowadzonych przez ROAK (wespół z innymi organizacjami podziemnymi), było rozbicie więzienia w Janowie Lubelskim i uwolnienie z niego 15 kobiet - żołnierzy AK, spośród których 14 było uczestniczkami Powstania Warszawskiego. Akcja ta miała miejsce w nocy z 27 na 28 kwietnia 1945 r.
Poza oddziałami partyzanckimi ROAK posiadał dobrze rozwinięta sieć wywiadu. Źródłami informacji byli między innymi byli żołnierze AK, którzy zostali oddelegowani do struktur UB i MO i przekazywali wiele wartościowych dla partyzantki niepodległościowej informacji. Przykładem skuteczności tych działań było m. in. fakt, że na podstawie tych danych ROAK wszedł w posiadanie niemal kompletnych list funkcjonariuszy UB z Sierpca, Płońska, Raciąża i Żuromina oraz najaktywniejszych działaczy PPR z tego terenu.
Być może właśnie dzięki temu jeszcze w 1947 r. organizacja była dość słabo rozpracowana przez UB, nawet nie znano jej prawdziwej nazwy.
W połowie 1945 roku ROAK została poważnie osłabiona w wyniku aresztowania niektórych dowódców, jednak największe osłabienie tej formacji polskiego podziemia niepodległościowego przyniosła amnestia w lutym 1947 roku, kiedy to wielu żołnierzy ROAK postanowiło się ujawnić. Uczynił tak między innymi sam Józef Marcinkowski. Tak jak w przypadku żołnierzy innych formacji, ujawnienie się nie uchroniło ich od represji. Wielu z nich zostało wkrótce potem aresztowanych, a część stracona.

    Organizacje