DSZ
Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj

Po rozwiązaniu Armii Krajowej oraz zdekonspirowaniu organizacji „NIE”, wdniu13maja1945r.rozkazemNaczelnegoWodzagen.Władysława Andersa, została powołana do życia Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj. Jej zasadniczym celem było prowadzenie walki zbrojnej z okupantem sowieckim. Na jej czele stanął płk. Jan Rzepecki, który opowiadał się jednoznacznie za kontynuowaniem podziemnej działalności.

Delegatura miała być podporządkowana konspiracyjnym władzom cywilnym. Miała zajmować się między innymi samoobroną – w praktyce chodziło głównie o likwidację szczególnie niebezpiecznych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa i jej działania miały raczej charakter doraźny a nie długofalowy. W kwietniu 1945 zostały opracowane szczegółowe wytyczne dla dalszej pracy konspiracyjnej. DSZ była organizacją czysto wojskową i pierwszym zadaniem jej było zorganizowanie i opanowanie spontanicznie powstających licznych poakowskich oddziałów partyzanckich stawiającym opór terrorowi sowieckiemu.

Jednym ze znanych dowódców oddziałów podporządkowanych DSZ, a potem WiN był mjr Marian Bernaciak „Orlik” działający na terenie Inspektoratu Puławy. Dowodzone przez niego zgrupowanie partyzanckie przeprowadziło wiele spektakularnych akcji zbrojnych: m. in. 24.IV.1945 rozbił PUBP w Puławach uwalniając 107 więźniów a 1.V.1945 pod Annówką rozbił gru- pę operacyjną UB.
W dniu 24 maja 1945 w Lesie Stockim zgrupowanie “Orlika” wspierane przez oddział Czesława Szlendaka “Maksa”, stoczyło jedną z największych bitew Antysowieckiego Powstania. Ok. 170 partyzantów zostało zaatakowanych przez liczącą ok. 700 ludzi ekspedycję NKWD i UB wyposażonych w transportery opancerzone. Po zażartej walce oddziały dowodzone przez “Orlika” odniosły zwycięstwo.
Jednakże już w 24 lipca płk Rzepecki wydał odezwę wzywającą podległych mu żołnierzy do powrotu do normalnego życia, jednak, co ważne – bez ujawniania się. Natomiast po tym jak aresztowany został dowódca obszaru centralnego – legendarny „Radosław” (ppłk Mazurkiewicz), rozkazem 6 sierpnia 1945 r. płk Rzepecki rozwiązał Delegaturę Sił Zbrojnych na Kraj. Te działania wynikały z konieczności przeorganizowania struktur i dostosowania form prowadzenia pracy konspiracyjnej do zupełnie nowych okoliczności panujących w Polsce do specyficznych warunków okupacji sowieckiej. Efektem tych zmian było powołanie przez płk Rzepeckiego i innych przywódców krajowej konspiracji poakowskiej, w dniu 2 września 1945 r., organizacji „Wolność i Niezawisłość”.

    Organizacje